страницата трябва да е достъпна само чрез бутона за сравнение