Услуги

За купувачи
– среща с клиента
– консултация за състоянието на пазара на недвижими имоти
– разгововор за установяване желанията на клиента – вид на имота, местоположение, цена
– организиране на оглед на имот, по желание на клиента
– за имота обект на разглеждане:
o проверка за тежести – ипотеки, възбрани…
o организиране на документацията и подготовка за предварителен договор и нотариална сделка.
– при желание за зкупуване на имот чрез кредит от банка, фирма DEJEVU ще съдейства чрез многогодишния си опит и котакти с тези институции.

За продавачи
– среща с клиента
– разговор за уточняване на параметрите на продавания имот
– първоначален оглед на имота – запознаване с особеностите на собствеността
– преглед на документите по собствеността
– сключване договор за посредничество със собственика
– подготовка на пълен комплект документация необходима за изповядането на сделката
– реклама на имота в специализирани издания – сайтове за недвижими имоти и списания
– извършване на допълнителни огледи на имота с потенциални купувачи
– приключване на сделката – подписване на предварителен договор за покупко продажба и финализиране на сделката при нотариус.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

За собственици на недвижими имоти
/без комисионна/
– Оглед на дворното место
– Консултация за процента на обезщение в района
– Консултация за строителните фирми с които работи агенцията
– Среща със строителни фирми по избор на собствениците
– Договаряне на желаните условия от страна на собствениците и подготвяне на всички небходими документи до финализиране на сделката : до подписване на договор за строителство с фирма по техен избор .

КОНСУЛТАЦИИ – всеки клиент, който реши да се възползва от услугите на агенцията, при желание ще бъде консултиран за пазарната стойност на продавания от него имот.

ОГЛЕДИ – всеки имот, към който има проявен интерес от страна на клиента ( продавач или купувач ) може да бъде посетен.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – всички необходими документи по осъществяването на сделката до нейното финализиране пред нотариус по избор на клиента се подготвят от фирмата по възможно на-бързия начин.